Чергова координаційна зустріч по проекту «Екологічна освіта в Білорусії, Росії та Україні» відбулася в університеті м. Жиліна (Словаччина) з 7 по 12 квітня 2015року.

 

 

У семінарі взяли участь більше 50 представників вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ Білорусії, Росії та України, а також представники університетів та наукових установ Німеччини, Словаччини, Чехії та Латвії.

 

Програма зустрічі була дуже насиченою та змістовною. Представники установ - національних координаторів з Росії, Білорусії та України представили презентації по темам курсів підвищення кваліфікації, для різних цільових груп, всіх проектних партнерів, а представники окремих організацій – описи курсів. Загалом було представлено біля 30 презентації. В змістових коментарях та зауваженнях експертів проекту (д-р Й. Нойке, д-р Ю. Бендерс) по представлених презентаціях та концептах курсів було визначено подальші кроки щодо розвитку та впровадженню курсів. Планом зустрічі було передбачено декілька екскурсій по лабораторіях університету м. Жиліна.

 

 

Координаційний семінар з адміністрування та управляння, проведений д-ром Г. Кауфман и д-ром В.Нікітіним та обговорення робочого плану проекту дозволили визначити та окреслити задачі наступних етапів виконання проекту, сфери відповідальності кожного учасника проекту, намітити програму наступної зустрічі. (жовтень 2015 р., м. Київ, Україна) Обговорення проміжного звіту via EACEA 05/2015 мало на меті визначення місця кожного з партнерів на шляху досягнення головної мети виконання проекту – забезпечення безперервної екологічної освіти у країнах – виконавцях. Основне завдання, що його поставили координатори проекту перед виконавцями – поглиблення та подальша розробка визначених тем курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів коледжів та закладів професійно-технічної освіти і вчителів загальноосвітніх шкіл екологічного напрямку, враховуючи специфічні особливості кожного виконавця проекту.

 

Презентации докладов:

Белорусь:

Republic of Belarus_1

Republic of Belarus_2

Витебский государственный технологический университет

Полесский государственный университет

Республиканский институт высшей школы

Белорусская государственная сельськохозяйственная академия

 

Россия:

 

2015.04. RF REPORT

 

Украина:

Report_Ukraine

Национальная академия пед.наук

Черновицкий Национальный университет

Национальный транспортный университет

Прикарпатский национальный университет

Переяслов-Хмельницкий государственный педуниверситет