28 квітня 2015 року відбулася моніторингова місія проекту Темпус
№543707 «Екологічна освіта в Білорусі, Росії та Україні».

Моніторинг – це важливий і обов’язковий етап у процесі реалізації проекту. Моніторинг включає збір, обробку, аналіз інформації, що здійснюються з метою оцінки досягнень і прогресу в реалізації проекту а також  визначення ризиків і проблем у процесі його впровадження.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зустріч членів моніторингового комітету та представників команд членів-партнерів проекту Темпус  «Екологічна освіта в Білорусі, Росії та Україні» відбулася у вищому навчальному закладі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія  Сковороди».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Цей захід здійснювався від імені Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) в рамках стандартних організаційних процедур, передбачених для усіх проектів Темпус з метою визначення впливу проекту на інституційному рівні, шляхів забезпечення сталості його результатів, можливості міжпроектної співпраці та поширення інформації про проект серед працівників університету та місцевої громади.


До складу місії входили менеджер з програм мобільності Національного Еразмус+ офісу в Україні Світлана Бацюкова та Олена Оржель, менеджер з моніторингу.

 

 

 

 

 

 

 

 


На зустрічі були присутні представники як національного координатора (Національного транспортного університету), так і  всіх проектних команд (Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, інституту професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук України, Переяслав-Хмельницького ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, а також  представник Європейського координатора проекту проф. Гвидо Кауфманн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Планом проведення моніторингової місії була передбачена зустрічі з  ректором Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету, академіком В.П. Коцуром, проректором з наукової роботи доц. С.М. Риком, керівником відділу міжнародних відносин Ковтун О.А., знайомство з університетом, відвідання наукової бібліотеки університету, кабінету екології та методики навчання природничих дисциплін, кабінету зоології,  уроку з екології для вчителів середньої школи, майстер-класів на педагогічному факультеті та презентація комп’ютерної бази університету.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З доповідями та презентаціями щодо очікуваних та отриманих результатів виконання проекту ЕКОБРУ, на момент проведення моніторингу,  виступили не тільки представники національного координатора – Національного транспортного університету, але й представники всіх проектних команд. Під час презентацій відбувалося обговорення адміністративних та фінансових питань.
За результатами моніторингу роботу українських партнерів по виконанню проекту Темпус «Екологічна освіта в Білорусі, Росії та Україні» було оцінено позитивно. Члени моніторингової місії відзначили: актуальність даної роботи її потенціал та стійкість; ефективне управління проектом та прозорість фінансового менеджменту; відсутність проблем комунікації та наявність горизонтальних зв’язків; значимість досягнутих результатів, як наслідок високого рівня зацікавленості керівництва університетів – членів консорціуму у виконанні  проекту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доповіді

  1. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
    імені Григорія Сковороди
  2. Виконання проекту та очікувані результати
  3. Діяльність ІПТО НАПН України в рамках проекту  ЄС Еко БРУ
  4. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (Ukraine)