Заключна координаційна зустріч по міжнародному проекту «Екологічна освіта в Білорусі, Росії та України (EcoBRU)»


В рамках виконання проекту TEMPUS «Екологічна освіта в Білорусі, Росії та України (EcoBRU)» 27 вересня 2016 року в Національному транспортному університеті відбулася заключна координаційна зустріч виконавців проекту метою якої є презентація розроблених курсів з екологічної освіти та результатів впровадження їх в освітній процес.
Міжнародне співробітництво є невід’ємною частиною діяльності Національного транспортного університету (НТУ), важливим інструментом у забезпеченні якості освіти та його відповідності міжнародним стандартам.
Міжнародна діяльність НТУ (http://www.ntu.edu.ua) спрямована на підвищення положення університету в системі вищої освіти України і подальшу інтеграцію у світовий освітній та науковий простір.


Стратегічними завданнями реалізації планів міжнародної діяльності університету є: інтернаціоналізація навчального процесу, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності результатів навчальної та науково-дослідної діяльності, що передбачає розширення інтернаціональних зв’язків і контактів через виконання освітянських та наукових проектів, розвиток двосторонніх відносин з університетами інших країн, участь у проведені конкурсів на отримання грантів щодо фінансування виконання наукових досліджень від міжнародних фондів та громадських організацій.

 


Одним з пріоритетів реалізації заходів, щодо міжнародної діяльності університету є плідна співпраця з Європейськими вищими навчальними закладами, науковими установами та організаціями в рамках виконання міжнародних освітянських проектів програми Європейського Союзу TEMPUS.
Проект «Екологічна освіта в Білорусі, Росії та України (EcoBRU)» (http://ecobru.ntu.edu.ua) має на меті: розробку та впровадження спільних нових програм; запровадження тестування та офіційне визнання електронних навчальних курсів екологічної освіти для вчителів всіх рівнів загальної та професійної освіти, а також для державних службовців; адаптацію та модернізацію існуючих бакалаврських і магістерських програм екологічних змісту.
Крім НТУ членами консорціуму від України є Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича, Переяслав-Хмельницкий державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди, Національна академія педагогічних наук, Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника. Координатором проекту виступає університет м. Бремен (Німеччина).
За час виконання проекту були розроблені та апробовані курси для двох цільових груп – викладачів коледжів та технікумів і вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. Тематика курсів спрямована на підвищення рівня екологізації освітнього процесу.
З метою реалізації цілей і завдань, популяризації і практичного впровадження результатів проекту виконавці проекту – представники Національного транспортного університету провели семінар-тренінг «Методика та дидактика дистанційної освіти»; презентували проект та перспективи його реалізації на засіданні методичного об’єднання викладачів біології Надвірнянського району Івано-Франківської області; пройшли стажування у Європейських університетах та наукових установах; в Надвірнянському коледжі НТУ провели науково-практичний семінар «Екологізація освіти. Міжнародний досвід та регіональні перспективи», під час якого представники українських партнерів-виконавців проекту презентували розроблені дистанційні курси.
В рамках виконання проекту TEMPUS «Екологічна освіта в Білорусі, Росії та України (EcoBRU)» в Національному транспортному університеті проводяться курси дистанційного навчання для; викладачів вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації; вчителів загально-освітніх шкіл, керівників екологічних гуртків та еколого-натуралістичних центів; керівників транспортних підприємств, працівників екологічних структур державних та громадських організацій; та всіх, хто цікавиться підвищенням рівня екологічної освіти (http://www.ntu.edu.ua/zaproshennya-na-kursi-distancijnogo-navchannya).
Координаторами заплановано провести заходи щодо розповсюдження результатів проекту (семінари для різних цілових груп) в регіонах Україні. А саме, 26 вересня семінар «Екологічна складова професійної освіти в Україні» в Інституті професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, 28 вересня – в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, 29-30 вересня семінар в м.Надвірна та м.Яремче (Надвірнянський коледж НТУ) – «Міжнародний досвід підвищення кваліфікації викладачів технікумів, коледжів і ПТУ в сфері екологічної освіти в рамках проекту EcoBRU» .

 

Контакти:
Національний координатор – ректор, д.т.н, проф. Дмитриченко Микола Федорович
Відповідальні особи: перший проректор – проректор з наукової роботи, д.т.н., проф. Дмитрієв Микола Миколайович
к.т.н., проф. Рутковська Інесса (ria_ntu@ukr.net, тел.044 2800813, тел.моб.067 4431962)