ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА КЕРІВНИХ КАДРІВ ОСВІТИ


28 квітня 2017 року Національний транспортний університет спільно з Міжнародною академією культури безпеки, екології та здоров’я, Національною бібліотекою імені Ярослава Мудрого та Дніпропетровським інститутом післядипломної педагогічної освіти провели Всеукраїнський науково-практичний семінар «Проблеми формування професійного іміджу педагогічних працівників та керівних кадрів освіти», метою якого є ознайомлення педагогічних працівників різних категорій з умовами формування позитивного іміджу закладу на засадах впровадження здров’язбережувальних технологій в екологічний простір.


Було обговорено ряд питань, серед яких:

 

Організатор семінару від НТУ доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та безпеки, віце-президент з питань екології Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я Хрутьба Вікторія Олександрівна наголошує: «В умовах швидких змін технологічних, екологічних, соціальних, кліматичних та інших параметрів навколишнього середовища виникає потреба у збереженні здоров’я населення. Сприяння цьому процесу сьогодні стає одним із першочергових завдань педагогічного працівника і впливає на формування його професійного іміджу. Тому кожен навчальний заклад, який себе поважає, не може залишатись осторонь проблеми і повинен докласти максимум зусиль для виховання у населення особистих якостей здорового життя.».

https://www.facebook.com/ecokafedrantu/posts/1669115410062025