Міжнародна акредитація освітніх програм як інструмент забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ

11 жовтня 2016 року
завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності Національного транспортного університету, доктор технічних наук Хрутьба Вікторія Олександрівна взяла участь у семінарі «Міжнародна акредитація освітніх програм як інструмент забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ», який провели Українська Асоціація з розвитку менеджменту та бізнес освіти (УАРМБО) та Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.


Учасники обговорили вимоги Європейських рамки та системи кваліфікацій, відповідних директив Ради Європи, Єврокомісій та Європарламенту щодо визнання професійних кваліфікацій громадян ЄС та інших країн, міжнародну акредитацію освітніх програм в аспекті інструментарію гармонізації вітчизняних стандартів з європейськими стандартами бізнес-освіти, розширення можливостей для розвитку ВНЗ через налагодження співробітництва з міжнародними професійними співтовариствами, роль міжнародної акредитації освітніх програм у системі забезпечення якості ВНЗ на національному та міжнародному рівнях, проблеми та перспективи розвитку програм спільного диплому,  переваги членства ВНЗ у міжнародних асоціаціях.


В процесі жвавих дискусій сформувалася думка, що настав час в рамках УАРМБО створити незалежний акредитаційний комітет, який би відповідав інтересам українського бізнесу, ґрунтувався на науковому підході до стану нашої економіки, і відповідав би таким вимогам: адекватність вартості експертизи; авторитетність да доброзичливість експертів, відкритість процедури.


У заході взяли участь 52 представники 26 ВНЗ з 9 міст України, серед яких 8 проректорів, декани, директори та співробітники Центрів ліцензування та акредитації, Департаментів моніторингу якості, Навчально-методичних відділів, завідувачі кафедр, викладачі.


https://www.facebook.com/ecokafedrantu/photos/a.1598297650477135/1601113813528852/